באוטובוס

阅读范围内,ניתןלקחתאוטובוסאגדמס'434או435לפינתהרחובותחובותרצלצליאאראשון。

מתליב,ניתןתןמגווןגווןיאוטובוסשלשל,כתלותבתחנתבתחנתייה:

  • מרכבתמרכז/מסוף2000:קו274
  • מרכבתהשלום/קניוןוןריאלי:קו174או274
  • משמרכזיתת"א:קווים301,274,174

מאמומרכזיתרחובותליתןתןמלהיאוטובוסאומנית。

טלפוןאגד:03-694-8888

אתראגד.אנגלית.|ברית.

ברכבת.

איעהעהרחובותחובותרכבתבריתמשריתרורוםוםרץ。תחנתהרכבתכבתרחובותמממהמתמומרחקחקיכההרמה

רוישראל:03-611-7000או* 5070。

רורהיוראל.אנגלית.|ברית.

תמונתילוסטרציה.