באוטובוס

מירושלים,ניתןלקחתאוטובוסאגדמס434אלו435פינתהרחובותהרצלוהנשיאהראשון。

מתלאביב,ניתןלקחתמגווןקוויאוטובוסשלאגד,כתלותבתחנתהעלייה:

  • ררז/ף2000:ק274
  • ▪▪ר
  • מתחנהמרכזיתת”א:קווים301,201,274,174

מהתחנההמרכזיתרחובותניתןלקחתמגווןקוויאוטובוסאומונית。

טלפ汩汩的汩汩的汩汩的汩汩的汩汩的汩汩的汩汩的汩汩的汩汩的汩汩的汩汩

אתראגדאנגלית|עברית

ברכבת

הנסיעהלרחובותברכבתאפשריתמעריםרבותבדרוםוצפוןהארץ。תחנתהרכבתברחובותממוקמתבמרחקהליכהקצרמהמכון。

טלפל:03-611-7000 *5070。

אתררכבתישראלאנגלית|עברית

תמונתאילוסטרציה